GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

De EPB-regelgeving ...

 

De EPB-eisen zijn van toepassing op alle gebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend na 01/01/2006, en waarbij het gebouw wordt gekoeld of verwarmd voor het creëren van een aangenaam woonklimaat ten behoeve van mensen.

 

Hiervoor wordt er aandacht besteed aan verschillende deelaspecten:

 

Thermische isolatie:

De u-waarde beschrijft de warmtedoorgang van de gebruikte materialen en de samengestelde schildelen, hiervoor geldt een maximumwaarde.

Het k-peil geeft aan hoe goed het gebouw geïsoleerd is. Hiervoor is er eveneens een maximumwaarde opgelegd.

 

Energieprestatie en netto energiebehoefte:

Het E-peil geeft het energieverbruik voor het totale gebouw aan. Ook hier geldt er een maximale waarde.

 

Binnenklimaat:

Er wordt gestreefd naar goede ventilatie met een voldoende debieten voor inkomende verse en uitgaande gebruikte lucht. Bovendien tracht men het risico op oververhitting te beperken, bijvoorbeeld door een goede oriëntatie en/of het plaatsen van een buitenzonwering. Dit zijn uiteraard factoren waarbij reeds vanaf het ontwerp rekening moet worden gehouden.

 

Hernieuwbare energie:

Een nieuwe woning moet een minimale voorziening aan hernieuwbare energie hebben. Dit kan bijvoorbeed gebeuren onder de vorm van fotovolta´sche cellen, een znneboiler, enz.

 

De eisen gelden niet alleen voor woongebouwen, maar ook voor de bestemmingen school, kantoor, industrie en andere specifieke bestemmingen (handelszaken, hotels, sporthallen, ziekenhuizen, musea, enz.). Verder gelden de eisen ook niet alleen voor nieuwe gebouwen, maar ook voor herbouw, ontmanteling, uitbreiding, gedeeltelijke herbouw, verbouwing en functiewijziging.

 

Voor al deze variantes zijn uiteraard verschillende eisen van toepassing. Meer info hierover kan u vinden op www.energiesparen.be. Er zijn ook een aantal uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kleine bouwaanvraag, een beschermd monument, of gebouwen die gebruikt worden voor religieuze activiteiten. Per project wordt bekeken wat de mogelijkheden en vereisten zijn.