GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

Vanaf 1 november 2008 is het verplicht om een Energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen bij woningen, appartementen, ... die te koop worden aangeboden. Voor verhuur is deze verplichting vanaf januari 2009 in voege getreden.

 

Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. De score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw. Hiervoor worden de isolatiewaarden van de gebruikte materialen in rekening gebracht, en worden de energieprestaties van de installaties voor verwarming en warm water bestudeerd. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruikersgedrag in rekening gebracht.

 

Door de energieprestatiecertificaten te vergelijken kan men het (berekend) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken.

 

Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

 

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC enerzijds een idee van de energiezuinigheid van de woning en anderzijds een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

 

Zuinig omspringen met energie spaart het milieu én bespaart op onze energiefactuur. Onder meer een goede isolatie, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en het vervangen van enkel glas van ramen door isolerende beglazing kunnen in Vlaamse woningen vaak nog aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Bepaalde energiezuinige investeringen komen bovendien in aanmerking voor een subsidie of een premie.