GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen de Energieprestatieregelgeving voor gebouwen van kracht.

Deze is voortgevloeid uit het Protocol van Kyoto, waarin de ondertekenende landen hebben verklaard om te streven naar een drastische vermindering van de broeikasgasemissies. Via deze weg wil de Vlaamse regering trachten het energieverbruik te verminderen, en op die manier haar steentje bij te dragen. Via een aantal maatregelen kan aan deze eisen voldaan worden, en kan de energiefactuur van het gebouw aanzienlijk verminderd worden.

Zo worden eigenaren gestimuleerd om in hun woning een zo hoog mogelijk niveau van thermische isolatie en energieprestatie te bereiken. Bij het opstellen van deze regelgeving werd uiteraard wel gezorgd dat de ontwerpvrijheid van architect en bouwheer zo min mogelijk beperkt wordt.

 

Naast nieuwbouw en renovaties worden vanaf 1 november 2008 ook gebouwen bij verkoop en verhuur onder de loep genomen.

Hiervoor dient een Energieprestatiecertificaat (EPC) opgesteld te worden. Dit gebeurt door een energiedeskundige Type A.

 

Aangezien epb-verslaggeving steeds gespecialiseerder wordt, besteden wij vanaf 2016 de eigenlijke berekening liever uit. Anderzijds is het ecologische aspect in onze ontwerpen nog steeds zeer belangrijk, en wordt er uiteraard wel rekening gehouden met de geldende normen.