GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

Over procedures en verantwoordelijkheden...

 

Reeds in de ontwerpfase van een project moet er worden nagedacht over maatregelen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. De architect informeert de bouwheer over deze eisen, de bouwheer bepaalt welk niveau van energieprestatie wordt beoogd, en vervolgens wordt er overlegd welke opties gekozen worden.

Afhankelijk van de aard van het project zijn verschillende eisen van toepassing.

 

Wanneer de vergunningsaanvraag wordt ingediend, wordt een verklaring van architect en bouwheer toegevoegd, waarin wordt aangegeven dat de bouwheer werd geïnformeerd over de eisen.

 

Wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd, dient de bouwheer een verslaggever aan te stellen. Deze zal uiterlijk 8 dagen voor de start van de werken een startverklaring indienen.

 

Na het indienen van de startverklaring ontvangt de verslaggever een pdf-versie van deze verklaring per e-mail. De afdruk van deze verklaring dient als papieren versie en wordt ondertekend door bouwheer, architect en verslaggever. Ze wordt bewaard door de verslaggever gedurende minstens 3 jaar.

 

Tijdens de werkzaamheden controleert de architect de correcte uitvoering van de werken. De verslaggever zal eveneens regelmatig de werf bezoeken, om na te gaan of en hoe de voorgestelde maatregelen worden toegepast, en om hiervan bewijsmateriaal te verzamelen. Dit kan onder de vorm van foto’s, documenten, facturen, enz. Op basis daarvan stelt de verslaggever een as-built-dossier samen, hetgeen hij gedurende 5 jaar dient te bewaren.

 

Uiterlijk 6 maanden na de afwerking van het gebouw moet de EPB-aangifte worden ingediend door de verslaggever. Hierin wordt de werkelijke toestand van het gebouw weergegeven. Alle toegepaste maatregelen worden verrekend, zodat een eindwaarde bekomen wordt voor o.a. E-peil en K-peil. Wanneer deze voldoen aan de eisen, is alles in orde. Dit wil dus zeggen dat er tijdens de uitvoering nog wijzigingen kunnen worden aangebracht aan het ontwerp, zolang er aan de eisen voldaan wordt. Bij promotieverkoop kan de aangifteplicht onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen van de promotor op de nieuwe eignaar.

 

Na de aangifte ontvangt de verslaggever opnieuw een pdf-versie van de aangifte, die ondertekend wordt door bouwheer en verslaggever. De bouwheer dient zijn ondertekende exemplaar gedurende 10 jaar te bewaren!