GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

Procedures omtrent het EPC ...

 

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet ervoor zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het EPC moet door de eigenaar worden voorgelegd aan de potentiële kopers of huurders.

 

Bij verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen. De notaris heeft vanaf begin 2009 meldingsplicht t.o.v. het VEA (Vlaams Energie Agentschap) indien geen EPC aanwezig is, en mag de akte enkel verlijden indien een EPC aangereikt wordt door de verkoper of verhuurder.

 

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het EPC.

 

Een EPC kan enkel opgemaakt worden door een erkende energedeskundige type A.

Deze komt ter plaatse de woning inspecteren, en houdtrekening met ter beschikking gestelde plannen en officiële documenten. Hij houdt daarbij rekening met de thermische isolatie van de omhullende elementen van het beschermde volume, en met de energiebehoefte van de installaties voor verwarming en de productie van sanitair warm water. Daarna wordt met behulp van E-Pact (een specifiek online programma) de energiescore berekend en wordt het EPC opgemaakt.

 

Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

 

De inspectie kan enkele uren in beslag nemen, de opmaak van het certificaat neemt gemiddeld een halve dag in beslag, afhankelijk van de complexiteit van het gebouw.

 

Het VEA voert steekproefgewijs controles uit op aanwezigheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, riskeert de eigenaar een boete.