GRIET FRANCART

JÖRGEN NUYTS

INGENIEUR - ENERGIEDESKUNDIGE

ARCHITECT - STEDENBOUWKUNDIGE

Wie zijn wij?

 

Jörgen en Griet leren elkaar kennen in 2002.

 

Jörgen volgde zijn opleiding tot architect in het Sint-Lucasinstituut in Brussel.

Daarna volgde hij de opleiding tot stedenbouwkundige, eveneens aan het Sint- Lucasinstituut.

 

Tijdens zijn stageperiode werkte hij ondermeer voor het architectenbureau Samyn & Partners, in Brussel.

Met dit bureau nam hij als teamleider en projectverantwoordelijke deel aan verscheidene architectuur wedstrijden, waaronder de luchthaven van Deurne, en de Erasmus Hogeschool te Brussel, waarbij respectievelijk een tweede en eerste plaats behaald worden.

Jörgen behaalde bovendien ook het label van energiebewust architect.

 

Griet volgde haar opleiding tot industrieel ingenieur chemie aan Groep T, te Leuven.

Daarna volgde ze bijkomend de opleidingen tot EPB-verslaggever, en energiedeskundige type A.

 

In 2008 groeit het idee om samen een eigen zaak uit te bouwen.

Het idee achter deze samenwerking is een bureau op te richten waarbij de architect zich hoofdzakelijk kan bezighouden met architectuur,stedenbouw en expertises. De ingenieur neemt aanvullende en deskundige activiteiten op zich, meerbepaald veiligheidscoördinatie, energieprestatie bij verkoop en verhuur, en het administratieve werk.

Op die manier ontstaat er een samenwerking waarbij beide partners elkaar perfect aanvullen.

 

Tot de projecten van het bureau behoren hoofdzakelijk renovaties en verbouwingen met gedeeltelijke nieuwbouw,maar uiteraard ook volledige nieuwbouwprojecten.

Hierbij wordt er steeds geprobeerd ieder project op het vlak van energie zo efficiënt mogelijk te benaderen.